Glasbena šola Sežana
GLASBENA ŠOLA SEŽANA
Kosovelova 4b, 6210 SEŽANA
t: 05 7301 220, f: 05 7342 587

INSTRUMENTALNI POUK

Pogoj za vključitev v program glasba je uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja. V tem programu se učenci vključijo k instrumentalnemu pouku, izbira instrumenta pa mora biti skrbno pretehtana. Pri odločitvi Nordstrom Coupon Code zanj je pomembna tako otrokova želja kot dejstvo, da je zaradi posebnosti in razlik med posameznimi instrumenti potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje.

kmart coupon code
Pomen tega programa je v odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti ter v doseganju ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za vključevanje v ljubiteljske instrumentalne ansamble, orkestre in pevske zbore.

V programu glasba se učenci izobražujejo na nižji in višji stopnji. Nižja stopnja se (če tako določa glasbeni program) deli na dve vzgojno-izobraževalni obdobji. Prvo traja 2 leti, drugo pa 4. Izobraževanje na višji stopnji traja 2 leti. Obvezna predmeta na obeh stopnjah sta instrument in nauk o glasbi oziroma solfeggio, na predlog učitelja pa tudi komorna igra in orkester.

Individualni pouk instrumenta se izvaja dvakrat tedensko po 30 minut.