Glasbena šola Sežana
GLASBENA ŠOLA SEŽANA
Kosovelova 4b, 6210 SEŽANA
t: 05 7301 220, f: 05 7342 587

KOMORNA IGRA

Komorna igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk instrumentov in petja. Praviloma so vanjo vključeni učenci višjih razredov glasbene šole. Pouk se izvaja v skupinah od dva do devet učencev (duo oziroma duet, trio oziroma tercet, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet, nonet in decet) in je pomembno dopolnilo pouka solističnega instrumenta oziroma petja.

Učencem omogoča doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v skupinsko muziciranje. Učencem klavirja je treba omogočiti muziciranje v klavirskem duu, saj ostaja igranje klavirja štiriročno na glasbenih šolah za veliko učencev edina oblika komornega poustvarjanja.