Glasbena šola Sežana
GLASBENA ŠOLA SEŽANA
Kosovelova 4b, 6210 SEŽANA
t: 05 7301 220, f: 05 7342 587

Vpis v šolsko leto 2012/2013 - Oddelek v Hrpeljah - Kozini

1. RAZRED GLASBENE ŠOLE

Na oddelku v Hrpeljah Kozini poučujemo klavir, harmoniko, pihala in trobila. Otroke letnika 2005 in starejše bomo vpisovali v 1. razred glasbene šole, vendar morajo predhodno uspešno opraviti preizkus glasbenih sposobnosti.

Prijave na sprejemni preizkus

Sprejemamo do petka, 25. maja 2012 med 8.00 in 15.00 uro (lahko po telefonu 05 7301 220)

Sprejemni preizkus

Glasbena šola SEŽANA
sobota, 26. maj 2012 ob 9.00 uri

Seznam sprejetih učencev bo objavljen v naslednjem tednu po preizkusu na oglasni deski glasbene šole. Vpisovanje učencev, ki bodo uspešno opravili preizkus glasbenih sposobnosti bo od 4. junija do 8. junija vsak dan do 15.00 ure razen v sredo 6.6.2012 do 18.00 (vpisnina 10,00 EUR).

Pričetek pouka je 3. september 2012.

Vpis učencev, ki glasbeno šolo že obiskujejo

Vpis poteka tako, da (vpisne liste in položnice bodo učenci prejeli pri učitelju instrumenta). IZPOLNJENE VPISNE LISTE IN KOPIJO POTRDILA O PLAČANI VPISNINI 10,00 EUR oddate učitelju individualnega pouka do petka 18. maja 2012.