Glasbena šola Sežana
GLASBENA ŠOLA SEŽANA
Kosovelova 4b, 6210 SEŽANA
t: 05 7301 220, f: 05 7342 587

Vpis v šolsko leto 2012/2013 - Glasbena šola Sežana (matična šola)

1. RAZRED GLASBENE ŠOLE

Otroke letnika 2005 in starejše bomo vpisovali v 1. razred glasbene šole, vendar morajo predhodno uspešno opraviti preizkus glasbenih sposobnosti.

Prijave na sprejemni preizkus

Sprejemamo do petka, 25. maja 2012 med 8.00 in 15.00 uro (lahko po telefonu 05 7301 220)

Sprejemni preizkus

Glasbena šola SEŽANA
sobota, 26. maj 2012 ob 9.00 uri

Seznam sprejetih učencev bo objavljen v naslednjem tednu po preizkusu na oglasni deski glasbene šole. Vpisovanje učencev, ki bodo uspešno opravili preizkus glasbenih sposobnosti bo od 4. junija do 8. junija vsak dan do 15.00 ure razen v sredo 6.6.2012 do 18.00 (vpisnina 10,00 EUR).

Število prostih mest bomo uskladili s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA in GLASBENA PRIPRAVNICA


V šolskem letu 2012-2013 vpisujemo otroke letnika 2007 v oddelek predšolske glasbene vzgoje in otroke letnika 2006 v oddelek glasbene pripravnice. Preizkusa glasbenih sposobnosti na tej stopnji ni.

Vpisovanje bo potekalo do 22. junija 2012 od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro (vpisnina 10,00 EUR).

Vpis učencev, ki glasbeno šolo že obiskujejo

Vpis poteka tako, da (vpisne liste in položnice bodo učenci prejeli pri učitelju instrumenta). IZPOLNJENE VPISNE LISTE IN KOPIJO POTRDILA O PLAČANI VPISNINI 10,00 EUR oddate učitelju individualnega pouka do petka 18. maja 2012.